Suzanne Rambags Coaching

 

Drs. Suzanne Rambags 

 

Gezond werken en vermindering fysieke belasting zijn al 10 jaar de rode draad in mijn loopbaan.

 

Gezond leren werken betekent gedragsverandering. Bewegen, durven veranderen. Ik ga bij mijn coaching en training uit van de volgende visie en uitgangspunten.

 

Visie en uitgangspunten

 

Synergie: synergia

Ik sta voor synergie. Synergie komt van het Griekse woord synergia dat samenwerking betekent. Synergie staat voor meer dan samenwerking. Het beschrijft een proces waarbij het samengaan van delen meer oplevert dan de som der delen. In menselijke sociale processen wordt het gedrag en het denken van de mensen in een groep geacht anders te zijn dan dat van de afzonderlijke leden (meerwaarde door de groep). In mijn beeldvorming voor synergie visualeer ik een fontein. In de basis van de fontein komen alle input en talenten van een groep samen en die komen gebundeld naar buiten als de waterstralen van de fontein. De impact van deze input en talenten op de omgeving komen met informatie uit de omgeving weer terug in de basis van de fontein (de waterstralen vallen terug) en vormen samen weer een nieuwe fontein. Dit is een cyclisch proces. De sturing die ik kan uitoefenen als coach of trainer vindt plaats in de basis van de fontein. Ik wil niet dat de fontein te hard spuit, vervuilt raakt of niet meer spuit.

 Vrijheid

 Ik sta voor vrijheid om je eigen keuzes te kunnen maken. Dit blijkt uit mijn achtergrond en de keuzes die ik in mijn loopbaan heb gemaakt. Ik ben veel verschillende uitdagingen aangegaan en heb durven veranderen wanneer mijn ontwikkeling stagneerde. Dat is tevens mijn visie als coach,trainer en adviseur. Blijf in beweging, durf te veranderen en maak keuzes om je zelf te kunnen ontwikkelen en geinspireerd te blijven. Ook al verlies je daarmee je comfort of zekerheid. Ik probeer dat vanuit een veilige, prikkelende omgeving in mijn trainingen, coachingssessies en advies te doen. Durf anders denkend te zijn.

 Authenticiteit

 In de zorgsector wordt gesproken over zelfsturende teams, waarin medewerkers hun eigen verantwoordelijkheid moeten nemen en in hun kracht moeten komen staan. Wat betekent in je eigen kracht staan? Waar ligt je kracht? Kwalitatieve zorg voor cliënten leveren, roosters maken of het team laten samenwerken. De eigen authentieke persoonlijkheid en kracht van mensen ligt vaak elders dan wat zij vanuit een ontwikkelingstendens opgelegd krijgen. Hoe kun je dicht bij jezelf blijven als je niet zelfsturend wil of kan zijn? Hoe kun je je eigen talenten blijven inzetten en plezier blijven houden in je werk? Je authenticiteit en je eigen ik zijn hierbij van essentieel belang zonder de verwachtingen van buiten af. Hoe kun je daar trouw aan blijven?

 Betekenisgeving

 Ik wil betekenis geven, het verschil maken. Of het nu gaat om een geschikte oplossing voor een cliënt waardoor mobiliteit behouden of vergroot wordt en daarmee de kwaliteit van leven. Of medewerkers met de inzet van juiste hulpmiddelen en vaardigheden gezond kunnen werken. Individuën met behulp van coaching weer effectief kunnen zijn. Teams door de juiste vragen en inzicht komen tot betere samenwerking. Mijn passie is verschil maken, betekenis geven met als doel een hogere kwaliteit en meer welbevinden. Ik ben me hierbij bewust van de balans  tussen behoud en ontwikkeling van zelfverantwoordelijkheid en het nodig zijn van vragen, begeleiding of interventies.

 

 

Contact:

Drs. Suzanne Rambags

Suzanne Rambags Coaching, Training en Advies

Website: www.rambagscoaching.com

Email: info@rambagscoaching.nl

Telefoon: 06-11787622