Suzanne Rambags Coaching

Binnen gezond werken heb ik diverse werkzaamheden als trainer verricht binnen de sector Zorg en Welzijn.

 

Als trainer:

- Opleiden van Ergocoaches Zorg in ziekenhuizen, VVT en gehandicaptenzorg op het gebied van ergonomie, benaderen en begeleiden, analyse, begeleiden, verplaatsen en tillen, casuïstiek en communicatie en coaching

- Opleiden van Ergocoaches ondersteunende diensten

 - Trainingen ter vermindering fysieke belasting op maat op afdelings- en teamniveau on the job zoals CT Radiologie, operatiekamers, ambulance

- Obesitas: seminars en trainingen

-Trainen van coach vaardigheden van Ergocoaches en medewerkers. Motiveren, omgaan met weerstand, presenteren, instrueren, didactische vaardigheden.

-Communicatieve vaardigheden

-Ontwikkelen van trainingen

- Accreditatie en wetenschappelijke onderbouwing van trainingen

 

Binnen gezond werken heb ik ook organisaties getraind op teamniveau.

 

Als trainer:

-Omdenken

-Identiteit, drijfveren, overtuigingen, waarden en normen

-Weerstanden

-Persoonlijke ontwikkelingsplannen

-Verandermanagement

-Zelfregie en zelfmanagement

-Invloed en mate van beïnvloeding

-Samenwerking team

-Vergroting resultaat

 

Als coach, adviseur en interim-manager binnen Zorg en Welzijn heb ik een bijdrage geleverd aan gezond werken.

 

Als coach:

-Persoonlijke coaching: balans tussen belasting en belastbaarheid

-Persoonlijke effectiviteit

-Omgaan met stress

-Team coaching

 

Als adviseur:

-Advies bij ingewikkelde casuïstiek on the job

-Opstellen beleid fysieke belasting

-Implementatie beleid fysieke belasting

 

Als interim manager:

-Begeleiden van transferwerkgroepen

-Inrichten en begeleiden van organisaties om gezond te werken